Znaki bezpieczeństwa BHP

Znaki BHP

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, pozwalają uniknąć wielu wypadków, dlatego bardzo ważne, by osoby przebywające na terenie zakładu, się do nich stosowały. Niestety, pracownikom zdarza się zapomnieć o obowiązujących procedurach, właśnie dlatego istotne jest nieustanne przypominanie im o najważniejszych zasadach. W tym celu bardzo dobrze sprawdzają się oferowane przez nas instrukcje i znaki bezpieczeństwa BHP oraz ochrony PPOŻ.

W asortymencie posiadamy produkty wykonane z materiału odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz wiele innych czynników zewnętrznych. Każde z dostępnych oznaczeń jest bardzo wyraźne, co pozwala pracownikom z łatwością odczytać jego znaczenie. Dzięki nim można np. ostrzec o niebezpieczeństwie wybuchu, wskazać miejsce, w których nie wolno palić tytoniu, czy poinstruować osoby przebywające w budynku, którędy kierować się do wyjścia ewakuacyjnego w przypadku pożaru. Bardzo ważne, by ochrona PPOŻ oraz inne znaki i instrukcje BHP były umieszczone w odpowiednich miejscach, w których będą łatwe do zauważenia.