Ochrona dróg oddechowych - metody i zasady

W przypadku niektórych stanowisk, pracownik musi przebywać w obszarze, w którym jest narażony na oddziaływanie szkodliwych pyłów oraz innych zagrożeń dla układu oddechowego. W sytuacjach, w których zachodzi konieczność przebywania w takim środowisku, niezbędne jest korzystanie ze sprzętu służącego do ochrony dróg oddechowych. Na rynku istnieje wiele produktów, wśród których znajdują się np. zwykłe maski przeciwpyłowe lub złożone aparaty oddechowe. Podczas wyboru odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych należy zapoznać się z zagrożeniami występującymi na danym stanowisku pracy. Konieczne jest ustalenie, czy w danej atmosferze oddychanie bez ochrony dróg oddechowych jest bezpieczne i czy powietrze zostało zanieczyszczone pyłem, dymem czy innymi zanieczyszczeniami. Kluczową rolę odgrywa określenie zagrożeń panujących na danym stanowisku. Tylko wtedy możliwe jest podjęcie odpowiedniej decyzji, odnośnie rodzaju sprzętu odpowiadającego określonym warunkom. Z masek ochronnych trzeba korzystać za każdym razem, gdy przebywa się w miejscach, w których panuje atmosfera pyłowa. Obowiązek upewnienia się, czy w danym miejscu pracy występuje zagrożenie, wpływające na konieczność noszenia masek należy do pracodawcy. Jego zadaniem jest również zapewnienie pracownikowi środków bezpieczeństwa. Większość stosowanych masek ma za zadanie oczyszczanie powietrza oraz przepuszczanie go przez filtr w celu usunięcia szkodliwych substancji. Dostępne są maski zakrywające całą twarz, wyposażone w zawór wydechowy oraz filtry służące do ochrony przed toksycznymi pyłami. Powszechnie stosuje się także jednorazowe maski oddechowe, które zakrywają nos i usta. Są dużo mniej efektywne i chronią przed szkodliwymi pyłami jedynie przez ograniczony czas. Zależnie od rodzaju zagrożenia, dostępne są różne rodzaje filtrów. Bardzo ważne, by wybrać odpowiedni, ponieważ stosowanie niewłaściwego nie zapewni nam ochrony i może być niebezpieczne.

Stosowanie sprzętu ochronnego

Osoby pracujące na stanowiskach, w których występuje zagrożenie wystąpienia szkodliwych gazów, dymów, oparów lub pyłów, powinny posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych. Muszą być świadome, jakie zagrożenie występuje na stanowisku pracy i co może się stać podczas niestosowania się do wymogu noszenia sprzętu ochronnego. Powinny wiedzieć także, czemu konkretny model maski jest odpowiedni do noszenia w danej sytuacji oraz jakie są jego ograniczenia. Pracownicy powinni umieć poprawnie korzystać ze sprzętu w obrębie jego zakładania, zdejmowania, dopasowywania oraz poprawnego użytkowania. Najważniejszym aspektem dotyczącym stosowania masek jest ich dopasowanie do twarzy. Żeby element ochronny mógł poprawnie działać, musi przepuszczać powietrze jedynie przez filtr. Z tego względu stosowanie pełnych masek ochronnych może być nieskuteczne w przypadku osób noszących okulary lub mających niektóre rodzaje zarostu. Przed wejściem do miejsca, w którym panuje zapylenie, występują niebezpieczne dymy, zapylenie lub inne zanieczyszczenia każdorazowo trzeba sprawdzić poprawność dopasowania maski. W tym celu konieczne jest zamknięcie zaworu wlotowego. Następnym krokiem jest wciągnięcie powietrza do momentu, aż maska się lekko zapadnie. Jeśli podczas wstrzymywania oddechu przez 10 sekund maska pozostanie zapadnięta, znaczy, że jest szczelna i działa poprawnie. W przypadku wystąpienia nieszczelności, należy skorygować sposób jej założenia. W przypadku, gdy nadal przepuszcza powietrze, może to oznaczać, że sprzęt jest wadliwy i nie nadaje się do użycia. Z powodów higienicznych, każda maska powinna być używana jedynie przez jednego pracownika i być dezynfekowana po każdym użyciu.

Jak poprawnie konserwować maskę ochronną?

Należy pamiętać, że na poprawne działanie maski wpływ ma wiele czynników, takich jak np. sposób jej przechowywania. Można ją trzymać w specjalnym, metalowym pudełku lub torebce polietylenowej. Należy pamiętać, by dbać o czystość nie tylko maski, ale także pojemnika lub torebki, w którym się znajduje. Maskę ochronną należy czyścić oraz dezynfekować po każdym użyciu. W tym celu powinno się myć ją za pomocą wody z mydłem. Nie można stosować detergentów, ani rozpuszczalników. Przed myciem sprzęt musi być rozłożony na części. Czyszczeniu nie mogą być poddawane filtry, które powinny pozostać zdjęte do momentu, aż maska kompletnie nie wyschnie. Bardzo ważnym elementem konserwacji maski jest wymiana filtrów. Każdorazowo musi być ona przeprowadzana zgodnie z instrukcjami producenta. Zużyty element należy usunąć w momencie, gdy pojawiają się problemy z oddychaniem, ponieważ jest to znak, że filtr został zapchany. Zapasowe części należy przechowywać w ciemnym, suchym miejscu, w którym panuje temperatura pokojowa. Mogą być magazynowane maksymalnie przez cztery lata. W celu upewnienia się, że przedmiot jest w stanie poprawnie spełniać swoje zadanie, należy sprawdzać jego stan przed każdym użyciem. Koniecznie trzeba się upewnić, czy filtry nie są zużyte lub uszkodzone, a także, czy są solidnie zamocowane. Bardzo ważne, by sprawdzić ich solidność i poprawne działanie zaworów. Konieczne jest również upewnienie się, czy maska ochronna oraz uprząż nie mają uszkodzeń lub pęknięć.

O czym warto pamiętać

Przed użyciem należy sprawdzić materiał filtrujący, ponieważ jego brak lub uszkodzenie może sprawić, że element nie będzie w stanie zapewnić wystarczającej ochrony. Przed wejściem do strefy, w której panuje atmosfera pyłowa, należy się upewnić, że ma się założoną maskę ochronną oraz filtr oferujące odpowiednią ochronę. Bardzo ważne, by pamiętać, że maski ochronne nie stanowią zabezpieczenia przed toksycznymi gazami. Służą jedynie do ochrony przed szkodliwymi oraz drażniącymi pyłami. W przypadku, gdy w danym miejscu występują dodatkowo niedobory tlenu, należy pamiętać, że maska nie zapewni bezpieczeństwa. W momencie, gdy filtr się zapcha, a oddychanie stanie się trudniejsze, należy czym prędzej dokonać jego wymiany. Usunięcie zużytego elementu i zastąpienie go nowym powinno być przeprowadzone poza strefą skażoną zanieczyszczeniami.