Połbut BE-STRONG B0887 S3 HRO HI CI SRC Base

Nowy produkt

Cena: 352,19 zł

Druk

BARDZO KOMFORTOWY PÓŁBUT DO PRACY W KAŻDYCH WARUNKACH

BUTY BASE B0887 S3 HRO HI CI SRC PÓŁBUT BE–STRONG
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Wszyty skó­rzany język chroni przed pyłem
– Cho­lewka z wodo­od­por­nego nubuku bez prze­szyć
– Nadla­nie osa­dzone w pode­szwie, odporne na ście­ra­nie i wpły­wa­jące na dłuż­szą żywot­ność buta
– Kom­po­zy­towy podno­sek = lżej­szy but Patent BASE Sli­mCap®: Gru­bość podno­ska zre­du­ko­wana: 6,5 mm – wię­cej miej­sca na palce, podno­sek lżej­szy o 35%. Pod­no­sek wypo­sa­żony w ufor­mo­waną taśmę dla kom­fortu
– Nadlanie osadzone w podeszwie, odporne na ścieranie i wpływające na dłuższą żywotność buta
– Wstawka anty­skrętna dla lep­szej sta­bil­no­ści i wspar­cia łuku stopy
– Podeszwa podwój­nej gęsto­ści PU / guma HRO
– Nie­me­ta­lowa wkładka anty­prze­bi­ciowa: lżej­sza i bar­dziej ela­styczna
– Wzmoc­nie­nie pięty z TPU

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)