Półbut CLORO B0507 S2 SRC Base

Nowy produkt

Cena: 232,99 zł

Druk

KOLEKCJA HYGIENE DO CZYSTYCH PRZESTRZENI

BUTY BASE B0507 S2 SRC PÓŁBUT CLORO
– SmellStop – Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Cho­lewka z wodo­od­por­nej mikro­fi­bry – odpo­wied­nia do pra­nia
– Sta­lowy podno­sek
– Podeszwa PU – zapo­biega zmę­cze­niu i amor­ty­zuje. Dzięki tech­no­lo­gii AirTe­ch® uzy­sku­jemy jedną z naj­bar­dziej ela­stycz­nych pode­szw zapo­bie­ga­ją­cych zmę­cze­niu stop (lep­szy efekt amor­ty­za­cji). Jest anty­elek­tro­sta­tyczna (A), absor­buje ener­gię w czę­ści pię­to­wej (E), ole­jo­od­porna (FO).
– Miękki zapię­tek: wygoda i bez­pie­czeń­stwo stopy

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)