Półbut SOCCER B0603 S1P SRC Base

Nowy produkt

Cena: 329,16 zł

Druk

 LEKKI I ELASTYCZNY PÓŁBUT Z DOBRĄ WENTYLACJĄ I AMORTYZACJĄ

BUTY BASE B0603 S1P SRC PÓŁBUT SOCCER
– 100% nie­me­ta­lowy
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Wszyty język chroni przed pyłem
– Cho­lewka zamszowa z sia­teczką CORDURA oddy­cha­jącą po bokach
– Wyście­łany zapię­tek gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna. Skó­rzana wyściółka na pię­cie nie prze­ciera się
Lżej­szy podno­sek kom­po­zy­towy lżej­szy but Patent Base Pro­tec­tion: Gru­bość podno­ska zre­du­ko­wana: 6,5 mm = wię­cej miej­sca na palce Wypo­sa­żony w for­mo­waną taśmę aby zapo­biec przy­pad­ko­wemu odkształ­ce­niu, podno­sek waży o 35% mniej
– BARDZO LEKKA PODESZWA ZAPOBIEGAJĄCA ZMĘCZENIU Z AMORTYZACJĄ
Opa­ten­to­wana tech­no­lo­gia, która pozwala na reduk­cję gru­bo­ści zewnętrz­nej czę­ści pode­szwy (jej naj­tward­szej i naj­cięż­szej czę­ści) do war­stwy gru­bo­ści 0,2mm, zwa­nej TPU Skin® lżej­szy but!
Zwięk­sza­jąc gru­bość środ­ko­wej czę­ści pode­szwy (naj­lżej­sza i naj­bar­dziej miękka część) dzięki tech­no­lo­gii AirTe­ch® uzy­sku­jemy jedną z naj­bar­dziej ela­stycz­nych pode­szw zapo­bie­ga­ją­cych zmę­cze­niu stop = lep­szy efekt amor­ty­za­cji!

Wybrane dla Ciebie

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)
facebook