Trzewik BUFFALO TOP B0712 S3 HRO HI CI SRC Base

Nowy produkt

Cena: 567,12 zł

Druk

WYTRZYMAŁY ALE LEKKI TRZEWIK DO TRUDNYCH WARUNKÓW

BUTY BASE B0712 S3 HRO HI CI SRC TRZEWIK BUFFALO TOP
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Cho­lewka z wosko­wa­nej wodo­od­por­nej, naj­wyż­szej jako­ści skóry
– Wszyty język chroni przed pyłem
– Podeszwa z Gumy HRO podwój­nej gęsto­ści. Odpor­ność na kon­takt z powierzch­nią do 300 ° (1 minuta) + AirTe­ch® – poli­ure­tan o wyż­szym kom­for­cie użyt­ko­wa­nia
– Opa­ten­to­wany sys­tem wen­ty­la­cji Dry’n Air® Plus. Wbu­do­wana wkładka wen­ty­lu­jąca zapew­nia obieg powie­trza w bucie + kew­la­rowa wkładka anty­prze­bi­ciowa
– Lżej­szy podno­sek kom­po­zy­towy lżej­szy but Patent Base – zre­du­ko­wana gru­bość podno­ska: 6,5mm – wię­cej miej­sca na palce, 35% lżej­szy podno­sek
– Rzeź­biony bież­nik samo­czysz­czący. Mak­sy­malna przy­czep­ność na róż­nych powierzch­niach: śnieg, błoto, żwir
– Anty­po­śli­zgo­wość nawet 2 – krot­nie wyż­sza niż wyma­ga­nia normy SRC


Wybrane dla Ciebie

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)
facebook