Trzewik VERDI B0114 S3 HRO HI SRA Base

Nowy produkt

Cena: 301,16 zł

Druk

KLASYCZNY BUT ROBOCZY Z DOBRĄ AMORTYZACJĄ DLA KOMFORTU PRACY

BUTY BASE B0114 S3 HRO HI SRA TRZEWIK VERDI
-Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Wszyty skó­rzany język chroni przed pyłem
– Wygodne haczyki uła­twia­jące szyb­kie zdję­cie buta bez roz­wią­zy­wa­nia
– Wodo­od­porna skóra licowa
– Sta­lowy podno­sek + Dłu­go­tr­wała ochrona podno­ska z TPU odpor­nego na ście­ra­nie
– Zapię­tek w kształ­cie V gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna
– Nie­me­ta­lowa wkładka anty­prze­bi­ciowa: lżej­sza i bar­dziej ela­styczna
– Odpor­ność na prze­bi­cie. Per­fo­ra­cja 0 mm. Zgod­nie z normą EN ISO 20345 (Gwó­źdź 4,5mm – siła 1100 N)
– Podeszwa z Gumy HRO podwój­nej gęsto­ści Odpor­ność na kon­takt z powierzch­nią do 300 ° (1 minuta) + AirTe­ch® – poli­ure­tan o wyż­szym kom­for­cie użyt­ko­wa­nia
– Ide­alny do nie­bru­ko­wa­nych powierzchni lub betonu
– Wysoka anty­po­śli­zgo­wość

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)