Półbut SKAT B0955 S1P ESD SRC Base

Nowy produkt

Cena: 288,07 zł

Druk

SMART EVO: NIEZBĘDNY - 100% BEZ ELEMENTÓW METALOWYCH

BUTY BASE B0955 S1P ESD SRC PÓŁBUT SKAT
– SmellStop – pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Dopa­so­wa­nie do stopy dzięki dwóm rze­pom
– Cho­lewka z wodo­od­por­nej mifro­fi­bry
– Dodat­kowa ochrona podno­ska z TPU, nie­ście­ralna
– Lżej­szy podno­sek kom­po­zy­towy = lżej­szy but. Patent Base Pro­tec­tion: Gru­bość podno­ska zre­du­ko­wana: wię­cej miej­sca na palce. Wypo­sa­żony w for­mo­waną taśmę podno­sek waży o 35% mniej
– AirTech – pode­szwa zapo­bie­ga­jąca zmę­cze­niu
– Wyście­łany zapię­tek gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna
– Nie­me­ta­lowy podno­sek = lżej­szy but. Gru­bość podno­ska zre­du­ko­wana: 6,5 mm – wię­cej miej­sca na palce Wypo­sa­żony w for­mo­waną taśmę aby zapo­biec przy­pad­ko­wemu odkształ­ce­niu podno­sek waży o 35 % mniej
– Lżej­szy podno­sek kom­po­zy­towy lżej­szy but Patent Base – zre­du­ko­wana gru­bość podno­ska: 6,5mm – wię­cej miej­sca na palce, 35% lżej­szy podno­sek
– Bar­dzo lekka anty­po­śli­zgowa pode­szwa PU SRC zapo­bie­ga­jąca zmę­cze­niu z amor­ty­za­cją. Odpo­wied­nia dla każ­dego rodzaju podłoża

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)