Trzewik BULL TOP B0715 S3 CI SRC Base

Nowy produkt

Cena: 367,99 zł

Druk

WYTRZYMAŁY, LEKKI TRZEWIK TERENOWY

BUTY BASE B0715 S3 CI SRC TRZEWIK BULL TOP
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Cho­lewka z wyso­kiej jako­ści wodo­od­por­nej skóry lico­wej
– Wszyty skó­rzany język
– Lżej­szy podno­sek kom­po­zy­towy lżej­szy but Patent Base Pro­tec­tion: Gru­bość podno­ska zre­du­ko­wana: wię­cej miej­sca na palce. Wypo­sa­żony w for­mo­waną taśmę podno­sek waży o 35% mniej
– Lekka i bar­dzo kom­for­towa pode­szwa PU/TPU. War­stwa poli­ure­tanu w spe­cjal­nej tech­no­lo­gii Air­tech, anty­po­śli­zgowa powierzch­nia tpu-Skin – nowo­cze­sna i wytrzy­mała folia stwo­rzona z TPU
– Rzeź­biony bież­nik samo­czysz­czący. Naj­lep­sza przy­czep­ność na róż­nych powierzch­niach typu śnieg, błoto czy żwir
– Opa­ten­to­wany sys­tem wen­ty­la­cji Dry’n Air Plus. Wbu­do­wana wen­ty­lu­jąca wkładka zapew­nia­jąca obieg powie­trza w bucie + wkładka kevla­rowa, anty­prze­bi­ciowa

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)