Półbut BUFFALO B0711 S3 HRO SRC Base

Nowy produkt

Cena: 503,00 zł

Druk

BARDZO WYTRZYMAŁY PÓŁBUT DO  TRUDNYCH WARUNKÓW

BUTY BASE B0711 S3 HRO SRC PÓŁBUT BUFFALO
– SmellStop: Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Cho­lewka z naj­wyż­szej jako­ści wosko­wa­nej skóry, wszyty język skó­rzany
– Lżej­szy podno­sek kom­po­zy­towy lżej­szy but Patent Base Pro­tec­tion: Gru­bość podno­ska zre­du­ko­wana: wię­cej miej­sca na palce. Wypo­sa­żony w for­mo­waną taśmę podno­sek waży o 35% mniej
– Rzeź­biony bież­nik samo­czysz­czący: wysoki obcas + wycię­cia na dra­binę, mak­sy­malna przy­czep­ność na róż­nych powierzch­niach: błoto, żwir, stal, cera­mika
– Podeszwa z Gumy HRO podwój­nej gęsto­ści. Odpor­ność na kon­takt z powierzch­nią do 300 ° (1 minuta) + AirTe­ch®. Poliu­re­tan o wyż­szym kom­for­cie użyt­ko­wa­nia
– Opa­ten­to­wany sys­tem wen­ty­la­cji Dry’n Air® Plus. Wbu­do­wana wkładka wen­ty­lu­jąca zapew­nia obieg powie­trza w bucie + kew­la­rowa wkładka anty­prze­bi­ciowa

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)