Półbut OPERA B0150 S1P SRC Base

Nowy produkt

Cena: 195,51 zł

Druk

WENTYLOWANY POŁBUT + NAJLEPSZA RELACJA CENY DO JAKOŚCI

BUTY BASE B0150 S1P SRC PÓŁBUT OPERA
– SmellStop – Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu

– Wszyty język chroni przed pyłem
– Cho­lewka zamszowa z per­fo­ra­cją boczną i przed­nią dla lep­szej wen­ty­la­cji
– Sta­lowy podno­sek
– Miękki wyście­łany zapię­tek gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna
– Nie­me­ta­lowa wkładka anty­prze­bi­ciowa: lżej­sza i bar­dziej ela­styczna
– Odpor­ność na prze­bi­cie. Per­fo­ra­cja 0 mm Zgod­nie z normą EN ISO 20345
– PODESZWA PU ZAPOBIEGAJĄCA ZMĘCZENIU Z AMORTYZACJĄ
– Zwięk­sza­jąc gru­bość środ­ko­wej czę­ści pode­szwy (naj­lżej­sza i naj­bar­dziej miękka część) dzięki tech­no­lo­gii AirTe­ch® uzy­sku­jemy jedną z naj­bar­dziej ela­stycz­nych pode­szw zapo­bie­ga­ją­cych zmę­cze­niu stop = lep­szy efekt amor­ty­za­cji!

Wybrane dla Ciebie

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)
facebook