Trzewik CAMEL TOP B0716 S3 HRO HI CI SRC Base
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Trzewiki CAMEL TOP B0716 S3 HRO HI CI SRC Base

  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
567,12 zł (brutto) 461,07 zł (netto)
Brutto
icon
Polityka bezpieczeństwa
icon
Zasady dostawy
icon
Zasady zwrotu

WYTRZYMAŁY ALE LEKKI TRZEWIK DO TRUDNYCH WARUNKÓW

BUTY BASE B0716 S3 HRO HI CI SRC TRZEWIK CAMEL TOP
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Cho­lewka z naj­wyż­szej jako­ści nubuku wodo­od­por­nego z wszy­tym jezy­kiem
– Lżej­szy podno­sek kom­po­zy­towy lżej­szy but Patent Base Pro­tec­tion: Gru­bość podno­ska zre­du­ko­wana: wię­cej miej­sca na palce. Wypo­sa­żony w for­mo­waną taśmę podno­sek waży o 35% mniej
– Rzeź­biony bież­nik samo­czysz­czący. Naj­lep­sza przy­czep­ność na róż­nych powierzch­niach typu śnieg, błoto czy żwir. Anty­po­śli­zgo­wość wzra­sta nawet 2-krot­nie niż wyma­ga­nia normy SCR
– Podeszwa z Gumy HRO podwój­nej gęsto­ści. Odpor­ność na kon­takt z powierzch­nią do 300 ° (1 minuta) + AirTe­ch® – poli­ure­tan o wyż­szym kom­for­cie użyt­ko­wa­nia
– Opa­ten­to­wany sys­tem wen­ty­la­cji Dry’n Air Plus. Wbu­do­wana wen­ty­lu­jąca wkładka zapew­nia­jąca obieg powie­trza w bucie + wkładka kevla­rowa, anty­prze­bi­ciowa

B0716HOR39