Półbut PULSAR B0952 S1P SRC Base

Nowy produkt

Cena: 234,79 zł

Druk

SMART EVO: NIEZBĘDNY - 100% BEZ ELEMENTÓW METALOWYCH

BUTY BASE B0952 S1P SRC TRZEWIK PULSAR
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Wszyty język chroni przed pyłem
– Cho­lewka: oddy­cha­jąca Cor­du­ra®
– Dodat­kowa, odporna na ście­ra­nie ochrona podno­ska z TPU
– Lżej­szy podno­sek kom­po­zy­towy = lżej­szy but. Patent Base Pro­tec­tion: Gru­bość podno­ska zre­du­ko­wana: wię­cej miej­sca na palce. Wypo­sa­żony w for­mo­waną taśmę podno­sek waży o 35% mniej
– Zapię­tek w kształ­cie V gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna
– Podeszwa PU SCR zapo­bie­ga­jąca zmę­cze­niu: duża lek­kość i ela­stycz­ność
– Nie­me­ta­lowa wkładka anty­prze­bi­ciowa: lżej­sza i bar­dziej ela­styczna
– Odpor­ność na prze­bi­cie. Per­fo­ra­cja 0 mm. Zgod­nie z normą EN ISO 20345 (Gwó­źdź 4,5mm – siła 1100 N)

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)