Półbut BE-POWERFUL B0897 S3 WR SRC Base

Nowy produkt

Cena: 386,51 zł

Druk

PÓŁBUT Z MEMBRANĄ DO PRACY W MOKRYCH WARUNKACH

BUTY BASEB0897 S3 WR SRC TRZEWIK BE-POWERFUL
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Cho­lewka ze skóry licowe i tka­niny tech­nicz­nej z wodo­od­porną mem­braną OutDry
– Odporna na ście­ra­nie zewnętrzna ochrona podno­ska
– Lżej­szy podno­sek kom­po­zy­towy lżej­szy but Patent Base – zre­du­ko­wana gru­bość podno­ska: 6,5mm – wię­cej miej­sca na palce, 35% lżej­szy podno­sek
– Life Plus – kom­fort dla pode­szwy podwój­nej gęsto­ści PU/guma HRO
Life Plus to tech­no­lo­gia opra­co­wana przez Base Pro­tec­tion aby popra­wić przy­czep­ność i odpor­ność pode­szwy w warun­kach pracy cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się cią­głą obec­no­ścią wody. Cykl życia tego buta trwa dłu­żej w porów­na­niu do buta ze stan­dar­dową pode­szwą z gumy HRO.
– Nie­me­ta­lowa wkładka anty­prze­bi­ciowa: lżej­sza i bar­dziej ela­styczna
– Odpor­ność na prze­bi­cie. Per­fo­ra­cja 0 mm. Zgod­nie z normą EN ISO 20345 (Gwó­źdź 4,5mm – siła 1100 N)

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)